Menu
Your Cart

Όροι Χρήσης & Προσωπικά δεδομένα

1. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Το www.agro2u.com είναι ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου που ανήκει στην ομόρρυθμη εταιρεία ---, που εδρεύει στo Κιλκίς , στην οδό Ελ. Βενιζέλου 80, ΤΚ 61100 και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ ---, ΔΟΥ ---, αριθμό τηλεφώνου 23410 28110 (στο εξής η "ΕΤΑΙΡΕΙΑ"). Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποτελεί τον εξ αποστάσεως πωλητή έναντι του καταναλωτή κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υποδηλώνει ανεπιφύλακτη συμφωνία με τους όρους χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους αυτούς προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει, τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών οποτεδήποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή μέσα από τις σελίδες του. Το www.agro2u.com συστάθηκε και λειτουργεί στην Ελλάδα και οποιοδήποτε θέμα προκύψει σχετίζεται με την ελληνική νομοθεσία. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

2. Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται από την ελληνική κοινοτική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου,  ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα www.agro2u.com  ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρείας ή τρίτων μερών αποτελούν περιουσιακά στοιχειά της εταιρείας ή τρίτων μερών αντίστοιχα προστατευόμενα από τους σχετικούς νομούς περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήση από τρίτους.

3. Πληροφορίες και Προϊόντα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό πιο ακριβής και λεπτομερής η περιγραφή των ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση μέσω του www.agro2u.com.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν σας καλύπτει η περιγραφή ενός προϊόντος, σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@agro2u.com ή στο 23410 28110, προκειμένου να λύσουμε κάθε σας απορία και να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής των προϊόντων, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, η οποία θα ισχύει από την εμφάνιση της στο www.agro2u.com.

Λαμβανομένης υπόψη της φύσης των συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (ελάχιστος αναγκαίος χρόνος ενημέρωσης συστήματος, τυχόν διακοπή λειτουργίας ιστοσελίδας, αυξημένη ζήτηση που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα κ.λπ.), η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση ενημέρωση του συστήματος σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής, μεταβολής των παρεχομένων πληροφοριών και για την αποφυγή περιπτώσεων λαθών (εκ παραδρομής) στην καταχώριση, καθώς και για την ενημέρωση κάθε χρήστη. Παρ’ όλα αυτά κι επειδή δεν μπορεί να αποκλεισθεί η περίπτωση ανθρωπίνου σφάλματος, για την ασφάλεια των συναλλαγών, σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο 23410 28110 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@agro2u.com.

Για τις περιπτώσεις δε που ο πελάτης μετά την καταχώρηση της παραγγελίας, λόγω λάθος ηλεκτρονικού χειρισμού και τοποθέτησης παραγγελίας ή και ποσότητας που δεν συνάδουν με την επιθυμία του και θέλει την μεταβολή ή και ακύρωση της παραγγελίας, θα πρέπει σε άμεσο χρόνο και πριν την εκτέλεση της παραγγελίας να επικοινωνεί μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω e-mail στο info@agro2u.com. Σε διαφορετική περίπτωση, ο πελάτης θα επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής.

4. Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους για οποιαδήποτε αίτια.

Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, αλλά ενημερώνει για την διαθεσιμότητα ή μη τον καταναλωτή και αναλαμβάνει να τον ενημερώνει έγκαιρα περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν έχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

 Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.agro2u.com παρέχει το περιεχόμενο (π.χ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου χωρίς καμία παραλλαγή "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αίτια που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη,  ή/και με την χρήση του διαδικτυακού τόπου,  ή/ και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών,  ή /και προϊόντων,  ή /και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν, ή/ και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή /και υπηρεσίες, ή /και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ενδεχομένως στο www agro2u.com να υπάρχουν δεσμοί προς άλλους δικτυακούς τόπους τους οποίους δεν ελέγχει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και τη πληρότητα των υπηρεσιών, τους όρους χρήσης κλπ. Το www.agro2u.com σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για την ποιότητα, καταλληλότητα, λειτουργικότητα ή νομιμότητα τέτοιων δικτυακών τόπων. Είναι αμοιβαίως αποδεκτό ότι οι χρήστες παραιτούνται οποιωνδήποτε νομικών διεκδικήσεων κατά του www.agro2u.com σε σχέση με αυτούς τους δικτυακούς τόπους.

5. Διαχείριση προσωπικών δεδομένων  

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σέβεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του www.agro2u.com. Κατά την επίσκεψη σας στο διαδικτυακό τόπο www.agro2u.com είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, διεύθυνση, επάγγελμα κλπ) προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας. Τα εν λόγω στοιχεία συλλέγονται κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των χρηστών στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ www.agro2u.com ή κατά την εγγραφή του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή κατά τη σύνδεση με λογαριασμό χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος ή κατά τη διαδικασία παραγγελίας και αγοράς προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα και μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από την ETAIΡΕIA, η οποία είναι και ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του νόμου.

Τα προσωπικά αυτά δεδομένα που δηλώσατε με την συγκατάθεσή σας στο www.agro2u.com τηρούνται σε αρχείο, επεξεργάζονται με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και εμπιστευτικότητα και συμφώνα με το άρθρο 12 και 13 του ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κατά τα λοιπά, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να μην αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από το νόμο, δικαστική απόφαση ή απόφαση δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης και εφόσον ο χρήστης δεν έχει αντιταχθεί στη χρήση τους. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της κάθε συναλλαγής θα τηρούνται και διαβιβάζονται εμπιστευτικά από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τρόπο απολύτως ασφαλή, σύμφωνο με τις σύγχρονες μεθόδους ασφαλείας. Ο κάθε χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει πρόσβαση στα στοιχεία των συναλλαγών, εφόσον το επιθυμεί.

Επιπλέον, ειδικά για τις πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών και λοιπών συστημάτων πληρωμών μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων και συναφών φορέων, επισημαίνεται ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν συλλέγει, ούτε επεξεργάζεται ούτε αποθηκεύει τα δεδομένα και τις πληροφορίες πληρωμής, όπως στοιχεία και αριθμούς πιστωτικών καρτών και λοιπών μέσων πληρωμής, αλλά η συναλλαγή γίνεται απευθείας ανάμεσα στους χρήστες και το φορέα πληρωμών κ.λπ., ο οποίος και συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα δεδομένα αυτά ή λοιπά τραπεζικά ή άλλα στοιχεία.

Τέλος, εφόσον μέσω της ιστοσελίδας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ παρέχεται πρόσβαση σε ιστοσελίδες άλλων εταιρειών, για τις όποιες συναλλαγές κάνουν οι χρήστες αποκλειστικά με τις άλλες εταιρείες, η όποια περαιτέρω συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων τους από τις άλλες ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των τρίτων ιστοσελίδων και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει γι' αυτές. Ως εκ τούτου, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνιστά στους χρήστες να ελέγχουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους από τις τρίτες ιστοσελίδες.

6. Ευθύνη του χρήστη   

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.agro2u.cp,  αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για:

 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λπ.,
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
 • ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
 • παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
 • συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει την εταιρεία, να υπερασπιστεί και να την τηρήσει αλώβητη από κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης της εύλογης αμοιβής των νομικών της σύμβουλων, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων χρήσης του διαδικτυακού τόπου από τον ίδιο. Ρητά δηλώνεται, ότι σε περίπτωση προσπάθειας δυσφήμισης της εταιρείας και των προσφερόμενων από αυτήν υπηρεσιών δια οπουδήποτε μέσου, ηλεκτρονικού (πχ ανάρτηση σε blogs) ή μη, η εταιρεία θα λάβει κάθε νόμιμο μέτρο κατά παντός υπευθύνου για την προάσπιση των συμφερόντων της και την αποκατάσταση της εμπορικής της φήμης.

7. Σύνδεσμοι σε αυτό το δικτυακό τόπο

Οι σύνδεσμοι σε αυτό το χώρο, πιθανόν να σας μεταφέρουν σε εξωτερικές - συσχετιζόμενες ιστοσελίδες. Οι συσχετιζόμενες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρείας και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου ή για την οποιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σας παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

8. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων και συναλλαγών – Υποχρεώσεις Χρηστών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι απόρρητες και διασφαλίζονται πλήρως, όπως και στις συναλλαγές σε φυσικό εμπορικό κατάστημα.

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και των δεδομένων των συναλλαγών τους που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ επιτυγχάνεται με τη χρήση κωδικών ασφαλείας. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του χρήστη-πελάτη είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που ο χρήστης τους καταχωρεί, του παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία. Δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να μεταβάλει τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) του, όσο συχνά επιθυμεί. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνιστά στους χρήστες, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζουν το password τους σε τακτά διαστήματα και να αποφεύγουν τη χρήση των ίδιων κωδικών.) Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του χρήστη είναι ο ίδιος (ή εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα), μέσω των ανωτέρω κωδικών και, επομένως, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας των κωδικών από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής των κωδικών, ο χρήστης θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, αλλιώς η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

9. Cookies

Αυτό το eshop χρησιμοποιεί τεχνολογίες, όπως «cookies» και «pixel tags». Με την πλοήγηση του χρήστη στο eshop, ο χρήστης συμφωνεί στη δημιουργία και τη χρήση αυτών. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση των cookies μπορεί, είτε να τα απενεργοποιήσει, είτε να αποφύγει την πλοήγηση στο eshop.

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο xρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του xρήστη. Με την χρήση αυτή, το eshop, είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του χρήστη σε αυτό, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

Τα cookies χρησιμεύουν σε ενέργειες, όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

 • Στην διατήρηση της ασφάλειας του χρήστη, καθώς και την ευκολία περιήγησης του στο eshop. Σε οποιοδήποτε σημείο κρίνεται απαραίτητη η καταχώρηση προσωπικών στοιχείων του χρήστη (https protocol), τα cookies βοηθούν στο να ταυτιστούν και να μεταφερθούν τα στοιχεία της προηγούμενης πλοήγησής του από το περιβάλλον (http). Για παράδειγμα, με αυτό τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στο eshop προσθέτοντας αντικείμενα στο καλάθι του, και αν χρειαστεί να υπάρξει επικοινωνία που περιλαμβάνει οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο (πχ αλλαγή προσωπικών στοιχείων, καταχώρηση παραγγελίας κλπ) αυτή να γίνει χωρίς την ενόχληση του ίδιου.
 • Στην αποθήκευση προσωπικών ρυθμίσεων και προτιμήσεων κατά την πλοήγηση στο ehop.
 • Στο να αντιλαμβάνεται και να αξιολογεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ πως αντιδρά το κοινό της και πως χρησιμοποιεί τον δικτυακό της τόπο, με σκοπό να βελτιώσει τις πληροφορίες αλλά και τον τρόπο που προσφέρει την εμπειρία πλοήγησης. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ώστε να μπορεί να προσφέρει στοχευόμενες υπηρεσίες βασισμένες ξεχωριστά στον κάθε χρήστη. Για παράδειγμα, εάν ένας χρήστης πλοηγηθεί σε κάποιο επιθυμητό προϊόν, μπορεί να παρακολουθήσει μια διαφήμιση για το αντίστοιχο προϊόν όταν περιηγείται αργότερα σε κάποιο ηλεκτρονικό τεχνολογικό περιοδικό ή blog.
  Οι περισσότεροι περιηγητές επιτρέπουν την διαγραφή των «cookies» και την αποτροπή της δημιουργίας τους για μελλοντική περιήγηση στο ίδιο site. Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι με την αποτροπή αυτή ορισμένες λειτουργίες του eshop δεν θα λειτουργούν ορθά.

10. Σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως

Η σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως από το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία του χρήστη/πελάτη σε φυσικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, με την ακόλουθη διαδικασία:

Κατά την ηλεκτρονική πώληση εξ αποστάσεως, ο χρήστης επιλέγει το προϊόν που επιθυμεί να αγοράσει και το καταχωρεί προσωρινά στο εικονικό “καλάθι αγορών” του στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Διευκρινίζεται ότι αγορές μπορεί να πραγματοποιήσει ελεύθερα οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος χρήστης, χωρίς να απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος ή να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Ο χρήστης προχωρά σε δεσμευτική για τον ίδιο πρόταση αγοράς προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντος που βρίσκεται προσωρινώς αποθηκευμένο στο “καλάθι αγορών” του, πατώντας διαδοχικά τα κουμπιά “Αγορά", "Δείτε το καλάθι σας" και "Ολοκλήρωση Αγορών”. Αφού συμπληρώσετε σωστά τα στοιχεία σας (προσοχή στην σωστή συμπλήρωση του πεδίου Περιοχή/Πόλη. Επιλέξτε την περιοχή σας αυτοματοποιημένα από το σύστημα για τη σωστή εκτίμηση των μεταφορικών), επιλέξετε τη Μέθοδο Αποστολής και τον τρόπο που επιθυμείτε να πληρώσετε, ελέγχετε τα στοιχεία σας καθώς και το/τα προϊόν/προϊόντα που υπάρχουν στο καλάθι σας και πατάτε το κουμπί "Κάντε Παραγγελία". Να σημειώσουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου, αφού το επιλέξετε και καταχωρήσετε τα αντίστοιχα στοιχεία. Κατόπιν ακολουθεί ηλεκτρονική επιβεβαίωση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ της εκ μέρους της λήψης της πρότασης αγοράς του χρήστη, η οποία στέλνεται αυτόματα αμέσως μετά την υποβολή της δεσμευτική πρότασης αγοράς (παραγγελίας με υποχρέωση πληρωμής). Η επιβεβαίωση αυτή αποτελεί μόνο πιστοποίηση της λήψης της παραγγελίας και ουδαμώς συνιστά αποδοχή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ της πρότασης αγοράς του χρήστη. Η αποδοχή εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ της πρότασης αγοράς του χρήστη και η κατάρτιση της ηλεκτρονικής πωλήσεως εξ αποστάσεως πραγματοποιείται μόνο όταν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποστείλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο χρήστης σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της δυνατότητας εκτέλεσης της παραγγελίας και αποστολής του παραγγελθέντος προϊόντος ή επικοινωνήσει μαζί του τηλεφωνικά. Νοείται ότι στην περίπτωση που για κάποιο λόγο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αποδεχθεί την πρόταση του χρήστη και δεν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική σύμβαση πωλήσεως εξ αποστάσεως, ουδεμία υποχρέωση πληρωμής έχει ο χρήστης και εφόσον έχει προβεί σε σχετική πράξη πληρωμής (π.χ. με πιστωτική κάρτα ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ), η πληρωμή ακυρώνεται με ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και τυχόν καταβολές επιστρέφονται στον πελάτη με τον ίδιο τρόπο που έγιναν. Σημειώνεται πως παραγγελίες που έχουν επιλογή "παραλαβή και πληρωμή στο κατάστημα¨ή παραγγελίες που δεν έχουν πληρωθεί εντός 3 ημερών, ακυρώνονται αυτόματα από το σύστημα.

11. Τιμολόγηση

Οι τιμές που αναγράφονται στο www.agro2u.com είναι τιμές λιανικής και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Το τελικό κόστος της κάθε παραγγελίας θα υπολογίζεται αφού προστεθούν στην λιανική τιμή κάθε προϊόντος τα έξοδα αποστολής ή πρόσθετες επιβαρύνσεις (εφόσον υφίστανται) για το ύψος των οποίων θα ενημερώνονται οι πελάτες μας πριν από την υποβολή της παραγγελίας τους.

 Η τιμή που χρεώνεται στον πελάτη είναι η ισχύουσα κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Σε περίπτωση αυξομείωσης τιμών μετά το πέρας της παραγγελίας θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει ζήτημα εφόσον έχει επιβεβαιωθεί η παραγγελία. Το www.agro2u.com δεν φέρει καμιά ευθύνη σε περίπτωση που πέσει η τιμή και παράλληλα δεν θα απαιτήσει χρήματα από τον πελάτη εάν η τιμή ανεβεί. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών της, ωστόσο οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν θα επηρεάζει τις ήδη  απoσταλθείσες παραγγελίες οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από την εταιρεία.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει την δυνατότητα κατά την υποβολή της παραγγελίας σας να επιλέξετε τον τύπο παραστατικού το όποιο επιθυμείτε, απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο του διαδικτυακού μας τόπου.

Η συναλλαγή θα θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί μόνο μετά την αποστολή γραπτής ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης από την εταιρία.

12. Διαθεσιμότητα

Αναφορικά με ένα προϊόν που εμφανίζεται με την ένδειξη "κατόπιν παραγγελίας" ο πελάτης θα ενημερώνεται εντός 2 εργάσιμων ήμερων για το αν και κατά ποιο χρόνο το προϊόν θα υπάρχει διαθέσιμο και κατά συνέπεια θα είναι δυνατή η παράδοση του. Σε περίπτωση που καταχωρηθεί παραγγελία σε προϊόν που δεν είναι διαθέσιμο, θα σας ενημερώνουμε άμεσα μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς για τον χρόνο παράδοσης. Αν συμφωνείτε με τον νέο χρόνο παράδοσης, θα πρέπει να μας ενημερώνετε μέσω e-mail στο info@agro2u.com ότι συμφωνείτε να περιμένετε την παραγγελία σας. Υπάρχει και η πιθανότητα να μην συμφωνείτε με τους νέους όρους της παραγγελίας οπότε αυτή θα ακυρώνεται. Σε λογούς ανωτέρας βίας (πχ καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατόν να υπάρχει συνέπεια στους χρόνους παράδοσης της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, θα σας ενημερώνουμε προκειμένου να δηλώσετε αν επιθυμείτε  παρ' όλα αυτά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. 

13. Εγγύηση προϊόντων

Όλα τα προϊόντα καλύπτονται από εγγύηση της κάθε αντιπροσωπείας. Σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με το επίσημο service της κάθε αντιπροσωπείας για να περάσει από έλεγχο η συσκευή. Αντικατάσταση συσκευής γίνεται μόνο εάν υπάρχει έγκριση από την επίσημη αντιπροσωπεία με χαρτί αντικατάστασης. 

Την ευθύνη για την καλή λειτουργία του προϊόντος έχει η επίσημη αντιπροσωπεία και όχι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνοδεύει τα προϊόντα που διαθέτει μέσω του δικτυακού τόπου με τις σχετικές εγγυήσεις  των κατασκευαστών. Το www.agro2u.com δεν προσφέρει καμία περαιτέρω εγγύηση.  Σας συμβουλεύουμε να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς των προϊόντων γιατί αυτή είναι η εγγύηση τους από τις επίσημες ελληνικές αντιπροσωπείες.  

Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

 • Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής. 
 • Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Serial No.)
 • Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή 

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν εμφανίσει βλάβη εντός εγγύησης, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εξυπηρέτηση πελατών του Fortsa.gr, όπου θα σας παραπέμπει στον αντίστοιχο προμηθευτή προς επιδιόρθωση. Αν δεν είναι εφικτή η επιδιόρθωση, ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την αντικατάσταση του προϊόντος. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας, δεν καλύπτει τυχόν έξοδα μεταφοράς που θα προκύψουν προς και από την έδρα του κατασκευαστή. 

 Μπορείτε να αποκτήστε τα προϊόντα που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με τους εξής τρόπους:

 • Παραγγελία μέσω του e-shop με προσθήκη στο καλάθι αγορών των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν.
 • Παραγγελία τηλεφωνικώς στο  23410 28110.
 • Παραγγελία μέσω email στο info@agro2u.com
 • Απευθείας από το σημείο παραλαβής στην διεύθυνση  Ελ. Βενιζέλου 80 ,ΤΚ 61100, Κιλκίς.

13. Ηλεκτρονική επίληση διαφορών (Online Dispute Resolution - ODR)

Η ΗΕΔ εντάσσεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ, η οποία πρόσφατα εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία (με την ΚΥΑ 70330/2015) και προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της ΕΕ.