ΣΤΕΡΕΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Δεν θα αναφερθούμε στα στερεά λιπαντικά, απλώς δίνουμε κάποιες γενικές πληροφορίες.
Τα στερεά λιπαντικά δεν λιώνουν κατά την χρησιμοποίησή τους, αλλά ενεργούν σαν στερεό στρώμα που παρεμβάλλεται μεταξύ των μεταλλικών επιφανειών.

Ένα ανάλογο παράδειγμα των στερεών λιπαντικών είναι το σαπούνι, που έβαζαν τα παλιότερα χρόνια οι ξυλουργοί στα συρτάρια για γλιστράνε και να λειτουργούν πιο «γλυκά».

Η λιπαντική ικανότητά τους οφείλεται στη δομή τους που αποτελείται από στρωµατικά πλέγματα (πλέγματα παράλληλα το ένα προς το άλλο). Αυτά τα στρώματα αποσχίζονται μεταξύ τους και μπορούν να ολισθαίνουν μεταξύ τους με μικρό συντελεστή τριβής. Τα πιο γνωστά στερεά λιπαντικά είναι:

·         ο γραφίτης

·         το διθειούχο μολυβδαίνιο (MoS2)

Ο γραφίτης και το διθειούχο μολυβδαίνιο χρησιμοποιούνται με την μορφή πάρα πολύ λεπτών αιωρημάτων, σε ορυκτέλαια ή συνθετικά λιπαντικά. Ο γραφίτης έχει χρησιμοποιηθεί επίσης και σε υδατικά διαλύματα.

Σισμανίδης Δ. Πασχάλης

Διπλωμ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΠΘ